Administrátor reklamací

ÚČEL PRÁCE:

Účelem této pozice je bezproblémové zajištění chodu reklamačního oddělení včetně profesionální komunikace s koncovými zákazníky a zajištění evidence dokumentů týkající se reklamací.

NÁPLŇ PRÁCE:

 • Evidence všech reklamací a dodělávek v interních systémech
 • Aktualizace potřebných dat v interních systémech
 • Administrativní podpora Reklamačního technika
 • Efektivní plánování termínů oprav – koordinace montážních skupin, které jsou k dispozici, a to včetně plánování tras s ohledem na efektivitu
 • Úzká spolupráce s oddělením nákupu a přípravy výroby při zajišťování potřebného materiálu
 • Zodpovědnost za dodržování všech termínů souvisejících s průběhem reklamačního řízení
 • Administrativní kompletace každého případu včetně zajišťování kompletní dokumentace (fotodokumentace, předávací protokoly, reklamační listy apod.)
 • Evidence „dodělávek“ v interních systémech a veškerá administrace s dodělávkami spojená
 • Kompletace případů v interním systému/mech
 • Komunikace se zákazníky týkající se reklamací a dodělávek
 • Reporting související reklamačními procesy a dodělávkami.
 • Kvalita a aktuálnost dat v ERP
 • Aktivní spolupráce se všemi dotčenými odděleními na prevenci vzniku reklamací a dodělávek

VŠEOBECNÁ ČÁST:

 • Efektivně využívá všechny svěřené zdroje (finanční, technické, informační, časové i lidské), stará se řádně o svěřené hodnoty.
 • Dodržuje zákonné předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany dat, ochrany svěřených prostředků, ochrany životního prostředí.
 • Dodržuje všeobecně závazné právní předpisy, interní předpisy a doporučené postupy.
 • Podílí se na svém odborném a osobnostním rozvoji v oblastech relevantních náplni pracovního místa za účelem zvýšení efektivity práce, získané poznatky sdílí s kolegy.
 • Svým přístupem ke svěřené práci přispívá k dobrému jménu společnosti Hobbytec

PŘEDPOKLADY PRO VÝKON PRACOVNÍ POZICE:

 • Ukončené SŠ/VŠ vzdělání
 • Alespoň 1 rok zkušeností s reklamačním nebo obdobným řízením výhodou
 • Smysl pro techniku, organizační schopnosti
 • Dynamická a motivovaná osobnost s orientací na úspěch
 • Výborné komunikační a vyjednávací schopnosti
 • Časová i úkolová flexibilita, systematičnost
 • Orientace v problematice reklamací
 • Pokročilá znalost práce na PC (balík Office apod.)

Místo výkonu práce: Poděbrady

Mám zájem o tuto pozici

  Souhlasím se zpracováním osobních údajů
  Více o zpracování osobních údajů